ข่าวสาร

 • ขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินคุ้มครอง 5 ล้านบาทออกไป

   ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 5 ล้านบาท จากเดิมถึง...
 • ร่วมงานกับเรา

  ตำแหน่ง Compliance Officer ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหาร ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณ...
 • เปรียบเทียบ 5 ผลิตภัณฑ์การเงิน

  เปรียบเทียบ 5 ผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด   ประชาชนสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอผลิตภัณฑ์ (1) เงินฝาก (2) บัตรเดบิต (3) บัตรเครดิต (4) ...
 • มาตรการการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

   แนวทางการกำหนดวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่กล่าวข้างต้นจะมีผลใช้บังคับกับผู้ขอมีบัตรเครดิตหรือผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลรายใหม่ ตั้...
 • รายงานนโยบายการเงิน

  เดือนมิถุนายน 2560ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มหกรรมการเงิน 2560

  ภาพบรรยากาศการออกบูธในงาน มหกรรมการเงิน 2560 ณ อิมแพคเมืองทองธานี บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด 6/10 อาคารพิพัฒนสิน  ชั้น 16 ห้อง 16A  ถนนนรา...