เปรียบเทียบ 5 ผลิตภัณฑ์การเงิน

เปรียบเทียบ 5 ผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด

 
ประชาชนสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอผลิตภัณฑ์ (1) เงินฝาก (2) บัตรเดบิต (3) บัตรเครดิต (4) สินเชื่อส่วนบุคคล และ (5) สินเชื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด

 
พร้อมให้บริการที่ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค

 
ใช้ได้ทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์เพียงแค่สแกน QR code จากรูปข้างล่างครับ

 
#เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์การเงิน
#ศคง.1213
#แบงก์ชาติ
#สิทธิของผู้บริโภค
 
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน  ชั้น 16 ห้อง 16A  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900   Fax: (662) 678 3904   Email: contact@worldcreditfoncier.co.th