ทรัพย์สินรอการขาย

 รหัสสินทรัพย์:

WCF-VL-1

 สถานที่ตั้ง:

 รายละเอียดทรัพย์สิน:

 สิ่งปลูกสร้าง:

 สาธารณูปโภค:

 ข้อมูลเพิ่มเติม:

 แผนที่

หมู่บ้าน วราธรวิวล์ ซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร    

 ที่ดินว่างเปล่า 400 ตารางวา เสนอขาย 70,000.-บาท/ตารางวา ราคารวม 28,000,000.-บาท  

-

ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-678-3900 คุณสิทธิพงษ์

 คลิกดูแผนที่

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 16 ห้อง 16A ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th

Leave a comment