ทรัพย์สินรอการขาย

 รหัสสินทรัพย์:

WCF-LV-2.3

 สถานที่ตั้ง:

 รายละเอียดทรัพย์สิน:

 สิ่งปลูกสร้าง:

 สาธารณูปโภค:

 ข้อมูลเพิ่มเติม:

 แผนที่

  ที่ดินติดถนนสายราศีไศล-บ้านด่าน-บ้านกู่พระโกนา(ทล.2086) ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ขายที่ดินเปล่าเนื้อที่ 29-1-49.0ไร่ ไร่ละ 480,000.-บาท เป็นเงิน 14,100,000.-บาท หน้ากว้างติดถนน 64.00 เมตร

ไม่มี

ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-678-3900 คุณสิทธิพงษ์

 คลิกดูแผนที่

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 16 ห้อง 16A ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th