ทรัพย์สินรอการขาย

 รหัสสินทรัพย์:

 WCF-LV-2.2

 สถานที่ตั้ง:

 รายละเอียดทรัพย์สิน:

 สิ่งปลูกสร้าง:

 สาธารณูปโภค:

 ข้อมูลเพิ่มเติม:

 แผนที่

  ที่ดินติดถนนสายราศีไศล-บ้านด่าน-บ้านกู่พระโกนา(ทล.2086) ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ขายที่ดินเปล่าเนื้อที่ 14-1-30.0ไร่ ไร่ละ 520,000.-บาท เป็นเงิน 7,450,000.-บาท หน้ากว้างติดถนน 68.00 เมตร

ไม่มี

ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-678-3900 คุณสิทธิพงษ์

 คลิกดูแผนที่

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 16 ห้อง 16A ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th